Uzupełnienia pełnoceramiczne jednolite i złożone- kurs

Dentystą polecam kurs stomatologiczny „ Uzupełnienia pełnoceramiczne jednolite i złożone „ Na wykładzie będą poruszone kwestie właściwości współczesnych ceramik, ich rodzaje oraz zastosowanie na mostach i koronach. Organizatorem kursu jest Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów, więcej informacji można uzyskać ze strony www.stomatologia.edu.pl lub pod numerem telefonu 694724871.